.

ติดต่อสอบถาม / จองห้องพัก
ที่อยู่ : 84/11 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม
อำเภอเมือง จังหวัดตาก  63000
   
โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 055-890 555
 
มือถือ : 089-439 4007