.

การชำระเงิน
 
ชื่อบัญชี   นาง สุทธิพร  อนันต์
ธนาคาร กรุงไทย สาขาริมปิง (บัญชี ออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 785 - 0 - 12200 - 3
 
   
แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 055 - 890555